Google+Regulamin serwisu www.urlopodadoz.pl

I. Wstęp

1.1 Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.urlopodadoz.pl.

1.2 Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego stosowania. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu – nie korzystaj z serwisu.

1.3 Regulamin Serwisu może ulec zmianie. Zawsze obowiązuje aktualny Regulamin Serwisu zamieszczony na pierwszej stronie serwisu.

II. Definicje

2.1 Serwis – strona internetowa zamieszczona pod adresem: www.urlopodadoz.pl, wraz ze wszystkimi podstronami oraz aplikacjami i narzędziami internetowymi. Serwis jest dostępny poprzez sieć Internet dla wszystkich internautów.

2.2 Regulamin – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Serwisu.

2.3 Administrator – właściciel serwisu: P.W. ENET-SYSTEM, ul. Łyskowskiego 3F/69, 87-100 Toruń.

2.4 Moderator – osoba lub osoby, które w imieniu Administratora zarządzają Serwisem, reprezentują Administratora oraz sprawują funkcję kontrolną nad przestrzeganiem Regulaminu. Moderatorzy z upoważnienia Administratora posiadają narzędzia umożliwiające egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, takie jak usuwanie Użytkowników z Serwisu bądź zmienianie niedozwolonych treści zamieszczanych przez Użytkowników.

2.5 Użytkownik – obiekt, będący podmiotem udostępniającym turystom miejsca noclegowe zwłaszcza z kategorii: agroturystyka, apartamenty, campingi, domki campingowe, domki letniskowe, domy wczasowe, hostele, hotele, kwatery prywatne, mieszkania do wynajęcia, motele, ośrodki lecznicze i rekreacyjne, ośrodki spa, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pokoje gościnne, pola namiotowe, schroniska, wille, zamki, pałace, dworki oraz inne obiekty oferujące usługi z zakresu obsługi szeroko rozumianej turystyki.

2.6 Internauta – osoba korzystająca z Serwisu, przeglądająca prezentacje obiektów turystycznych.

2.7 Panel administracyjny – aplikacja internetowa udostępniona Użytkownikom, którzy dzięki temu mogą tworzyć oraz zmieniać prezentacje swoich obiektów, widoczne dla internautów.

III. Ogólne zasady funkcjonowania Serwisu

3.1 Podstawowym celem Serwisu www.urlopodadoz.pl jest prowadzenie internetowej bazy Obiektów turystycznych oraz udostępnianie jej Internautom. Administrator Serwisu nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Użytkownikiem (obiektem turystycznym) a Internautą (turystą).

3.2 Przystąpienie Użytkownika do Serwisu jest dobrowolne.

3.3 Żadne informacje zamieszczone w Serwisie, w tym prezentacje obiektów turystycznych, nie mają charakteru informacji handlowej.

3.4 Serwis umożliwia zamieszczanie prezentacji obiektów turystyczny na okres próbny, w czasie którego korzystanie z Panelu administracyjnego i dodanie obiektu turystycznego jest bezpłatne. Prezentacje mogą być zamieszczone na okres próbny tylko jeden raz. W przypadku próby zamieszczenia obiektu turystycznego ponownie na okres próbny, prezentacja będzie usunięta z Serwisu.

3.5 Użytkownik, w celu dodania prezentacji obiektu turystycznego musi się zarejestrować w Serwisie. Po stworzeniu prezentacji, może ona zostać usunięta przez Administratora lub Moderatora, gdy korzysta z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz Regulaminem.

3.6 Użytkownik może zmieniać zawartość prezentacji Obiektu turystycznego. Po wprowadzeniu każdej zmiany, prezentacja może zostać usunięta przez Administratora lub Moderatora, gdy korzysta z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz Regulaminem.

3.7 Użytkownik może:

3.8 Użytkownik zobowiązany jest do:

3.9 Za zamieszczenie w prezentacji Obiektu turystycznego materiałów, do których nie posiada praw autorskich, odpowiedzialność ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił te materiały. Administrator zapewnia sobie prawo do usunięcia treści Użytkownika (prezentacje obiektów) bez możliwości rekompensaty za już poniesione opłaty, jeśli otrzyma on informację, iż treści te wprowadzają w błąd, naruszają prawa autorskie innych osób, noszą znamiona nieuczciwej konkurencji.

3.10 Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów pornograficznych oraz innych niezgodnych z polskim prawem, zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.

3.11 Przeglądanie ofert i prezentacji Obiektów turystycznych zamieszczonych w Serwisie jest bezpłatne.

3.12 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentacji w nim zamieszczonych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za to, do jakich celów oraz w jaki sposób treść ta zostanie wykorzystana przez Internautów korzystających z Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenia przez Użytkowników informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym oraz wprowadzeniem w ten sposób w błąd Internautów korzystających z Serwisu. Wszelkie sytuacje sporne, które wynikły na tym tle Użytkownicy i Internauci zobowiązują się rozstrzygać bez udziału Administratora.

3.13 Użytkownicy oraz Internauci w niektórych przypadkach będą proszeni o podanie swoich danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane jedynie przez Administratora w celach promocyjnych Serwisu, obiektów turystycznych, spraw administracyjnych oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

3.14 Administrator zobowiązuje się zapewnić ciągłe działanie Serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

3.15 Administrator zapewnia sobie prawo do czasowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu konserwacji lub instalacji nowych funkcji w Serwisie.

IV. Opłaty oraz wygląd prezentacji

4.1 Opłaty ponoszone przez Użytkownika są uzależnione od wybranej przez Użytkownika opcji rozbudowy prezentacji.

4.2 Użytkownik ma możliwość samodzielnego wprowadzenia prezentacji i dokonywania jej aktualizacji po wcześniejszym zalogowaniu się.

4.3 Użytkownik wprowadzający prezentację do Serwisu odpowiada w pełni za treść, jakość i zgodność danych przedstawionych w prezentacji ze stanem faktycznym. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.

4.4 Użytkownik może zlecić odpłatne przygotowanie prezentacji przez Administratora z materiałów dostarczonych przez Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z dostarczeniem przez niego Administratorowi materiałów, do których nie posiada praw autorskich.

4.5 Wykupione przez Użytkownika usługi (np. abonament korzystania z Serwisu, dodatkowe punkty pozycjonujące lub baner reklamowy), w przypadku rezygnacji z korzystania z Serwisu nie podlegają zwrotowi.

4.6 Okres aktywacji wykupione przez Użytkownika usługi rozpoczyna się w dniu następującym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie administratora.

V. Zasady pozycjonowania obiektów turystycznych w Serwisie

5.1 Ogólna zasada pozycjonowania obiektów turystycznych w Serwisie mówi, premiowane są obiekty najbardziej zgodne z zapytaniem Internauty korzystającego z Serwisu.

5.2 W przypadku, gdy na zapytanie Internauty pojawiają się różne obiekty turystyczne tak samo zgodne, premiowane korzystniejszą pozycją są te obiekty, których prezentacje znajdują się w Serwisie dłużej. Za każdy dzień posiadania płatnej prezentacji w Serwisie obiekt turystyczny otrzymuje punkty pozycjonujące. W ten sposób chcemy docenić stałych klientów.

5.3 Administrator Serwisu umożliwia jego Użytkownikom wykupienie dodatkowych punktów pozycjonujących. Te dodatkowe punkty pozycjonujące są zużywane zgodnie z wolą Użytkownika i nie są odnawialne. Użytkownik sam decyduje kiedy i w jakim zakresie wykorzystać swoje punkty pozycjonujące. Użytkownik nie musi wykorzystywać dodatkowych punktów pozycjonujących bezpośrednio po ich wykupieniu – może je zachować do wykorzystania w późniejszym terminie.

5.4 Ilość posiadanych punktów pozycjonujących jest niewidoczna dla Internautów korzystających z Serwisu. Użytkownik Serwisu może poznać stan punktów pozycjonujących jedynie własnego obiektu turystycznego.

VI. Reklamacje

6.1 Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Administratora płatnej usługi w terminie do 7 dni od daty jej zakończenia.

6.2 Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail admin@urlopodadoz.pl. lub listownie na adres Administratora.

6.3 Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

VII. Ochrona danych osobowych

7.1 Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza jednocześnie wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz.883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

7.2 Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu, korekty lub też usunięcia swoich danych osobowych.

7.3 Użytkownicy zamieszczający w Serwisie swoje dane teleadresowe wyrażają automatycznie zgodę na przesyłanie na ich elektroniczny adres informacji handlowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. 144, poz.1204).

VIII. Administrator zastrzega sobie prawa autorskie do Serwisu. Bez zgody Administratora żadna część Serwisu nie może być kopiowana i rozpowszechniana.

IX. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. W kwestiach spornych decyzje podejmuje sąd odpowiedniej instancji, właściwy dla Administratora.